• Xi măng Nghi Sơn

  • Xi măng Sông Gianh

  • Xi măng Hoàng Long

  • Xi măng Xuân Thành

  • Đội xe bồn chở xi măng rời

  • Đội xe chở xi măng bao

109 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3871275
058 3876754
058 3877447
058 3872052
Fax: 058 3871869
Email: ximangkhanhhoa@yahoo.com
 
TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU |  TIN TỨC  |  THÀNH TÍCH  |  HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG  |  LIÊN HỆ        
• Văn Phòng Công ty:
109 Lê Hồng Phong – P. Phước Tân – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3871275 – 3876754 – 3877447 – 3872052 * Fax: 058 3871869
Email: ximangkhanhhoa@yahoo.com
• Trạm Giao nhận Ninh Thủy:
Mỹ Á – P. Ninh Thủy – thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3676213 - 3676171
• Trạm Giao nhận Bình Tân:
01 Trường Sơn – P. Phước Long – TP Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3884898
 
Tên của bạn: (*)
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: (*)
Di động:
Email:
Tiêu đề: (*)
Nội dung: (*)
Mã bảo vệ:
 

CÔNG TY TNHH XI MĂNG KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 109 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3871275 - 3876754 - 3877447 - 3872052 - Fax: 058.3871869
Email: ximangkhanhhoa@yahoo.com - Website: http://ximangkhanhhoa.com