• Xi măng Nghi Sơn

  • Xi măng Sông Gianh

  • Xi măng Hoàng Long

  • Xi măng Xuân Thành

  • Đội xe bồn chở xi măng rời

  • Đội xe chở xi măng bao

109 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân
Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3871275
058 3876754
058 3877447
058 3872052
Fax: 058 3871869
Email: ximangkhanhhoa@yahoo.com
 
TRANG CHỦ  |  GIỚI THIỆU |  TIN TỨC  |  THÀNH TÍCH  |  HỆ THỐNG KHÁCH HÀNG  |  LIÊN HỆ        
THAM QUAN DU LỊCH 2014 - 2015
Nhằm tri ân và tôn vinh những khách hàng đạt sản lượng tiêu thụ xuất sắc. Hàng năm, Công ty TNHH Xi măng Khánh Hòa tổ chức khách hàng tham quan du lịch trong và ngoài nước.

 

 

 

 

Tham quan du lịch Hàn Quốc và Camphuchia năm 2015

 

Tham quan du lịch Singapore năm 2014

 

Tham quan du lịch Miền Tây năm 2014

CÁC TIN TỨC KHÁC

CÔNG TY TNHH XI MĂNG KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 109 Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3871275 - 3876754 - 3877447 - 3872052 - Fax: 058.3871869
Email: ximangkhanhhoa@yahoo.com - Website: http://ximangkhanhhoa.com